E-learningsprogram om jordskælv og pladetektonik. Programmet indeholder både generel teori og konkret viden om nogle af de største jordskælvskatastrofer i de senere år. Indholdet henvender sig til elever i udskolingen (7.-10 klasse), samt til Naturvidenskabeligt Grundforløb i gymnasiet. Mange af emnerne i dette undervisningsprogram uddybes yderligere i hæftet Den Dynamiske Jord. Materialet er tænkt som inspiration og afveksling i undervisningen i naturfag.