Visning af hypocenter og epicenter ved et jordskælv. Illustration Carsten Egestal Thuesen, GEUS.

Et jordskælvs epicenter er et punkt på jordoverfladen. Det ligger lige over det sted i undergrunden, hvor jordskælvet startede. Jordskælvets start-sted i undergrunden kaldes hypocenter eller fokus.